ȚINTE STRATEGICE 

 

Ținta 1: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea continuă a personalului şi implementarea de către cadrele didactice a unor demersuri interactive, centrate pe elev

 

Ținta 2: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, prin

valorificarea eficientă a resurselor strategice existente şi creşterea gradului de responsabilizare a tuturor actorilor educaţionali

 

Ținta 3: Creşterea calităţii managementului organizaţional şi al clasei, prin implicarea activă a profesorilor şi a elevilor în

activităţi extracurriculare şi extraşcolare adaptate nevoilor beneficiarilor şi comunităţii, prin metode de educaţie

formală şi nonformală, prin elaborarea şi derularea de proiecte şi acţiuni civice în comunitate

 

Ținta 4: Devoltarea dimensiunii europene a școlii prin accesarea și implementarea de programe, parteneriate educaționale 

Comments are closed.