MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE VATRA MOLDOVIȚEI

 

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței își propune să pună accentul pe învățarea centrată pe elev, să promoveze identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui școlar pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se adapteze unei societăți democratice.

            Ne propunem să dezvoltăm, în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu intercultural favorabil învățării, un mediu școlar incluziv, bazat pe valori morale, informaționale, tehnologice, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean român și european, valorificând în același timp tradițiile și zestrea culturală a localității.

            Credem cu tărie că, investind muncă, iubire, talent și dăruire în educația copiilor, investim într-o societate și o viață mai bună.

Comments are closed.